Auto Dak
Auto Dak
Auto Dak

BE dhe FMN, miratojnë grante për Ballkanin, ja si fitohen 8 milionë euro

Komisioni Evropian (KE) dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) kanë nënshkruar një marrëveshje grantesh për një program për zhvillimin e kapaciteteve në reformën fiskale dhe të menaxhimit të financave publike, në vlerë prej 8 milionë eurosh, në Evropën Juglindore (EJL).

Me këtë rast, Johannes Hahn, Komisioneri për Politikë të Fqinjësisë dhe Negociata për Zgjerim, tha:

“Fuqizimi i Menaxhimit të Financave Publike (MFP) është një prej prioriteteve kryesore të strategjisë së BE-së për zgjerim. Kjo është qenësore në prezantimin e stabilitetit makro-ekonomik, përmirësimin e transparencës dhe efektivitetit në menaxhimin e fondeve publike dhe ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët, dhe është po ashtu një parakusht për rritje të qëndrueshme ekonomike. Duke pasur parasysh ekspertizën e FMN-së dhe të arriturat e deritanishme në qeverisjen ekonomike, unë kam kënaqësinë që të jem pjesë e ekipit në këtë program. Ky bashkëpunim do të na mundësojë arritjen e objektivave tona të përbashkëta dhe do t’u ndihmojë vendeve të këtij rajoni që kërkojnë anëtarësimin në BE”.

Zëvendësdrejtoresha menaxhuese e FMN-së, Carla Grasso, tha:

“Unë i jam jashtëzakonisht mirënjohëse Bashkimit Evropian (BE) për mbështetjen e tyre në këtë program, prej të cilit do të përfitojnë Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Mali i Zi dhe Serbia. Angazhimi i FMN-së me këto vende që nga fillimi i procesit të tyre të tranzicionit, ka përfshirë, midis tjerash, një asistencë të konsiderueshme teknike për menaxhimin e financave publike dhe administrimin e të hyrave, si përmes zyrës qendrore të FMN-së, ashtu edhe përmes këshilltarëve vendorë dhe rajonalë. Partneriteti me BE-në do t’i sigurojë FMN-së më shumë resurse për t’u përgjigjur nevojave për zhvillimin e kapaciteteve në këtë rajon, duke ndihmuar kështu qeveritë në implementimin më të mirë të politikave dhe në menaxhimin e buxhetit të tyre në një mënyrë më efikase dhe më efektive për të mirën e qytetarëve të tyre.”

 

auto pjese dak

Related posts