Auto Dak
Auto Dak
Auto Dak

Statistikat: ja sa janë të mirëpritur muslimanët në shoqëritë perëndimore

Shumica dërrmuese e njerëzve në 15 vende të Evropës Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara thonë se ata janë  të gatshëm t’i mirëpresin muslimanët si fqinj. Megjithatë, ka më pak të tillë nga të dy anët e Atlantikut që thonë se do të ishin të gatshëm ta pranonin një musliman si anëtar të familjes.

Në të njëjtën kohë, nuk ka konsensus nëse Islami përshtatet në këto shoqëri. Në të gjithë Evropën Perëndimore, njerëzit janë të ndarë për pajtueshmërinë e Islamit me kulturën dhe vlerat e vendit të tyre, sipas një studimi të Qendrës Kërkimore Pew. Dhe në SHBA., mendimi publik mbetet për tu ndarë në mënyrë të barabartë nëse Islami është pjesë e shoqërisë kryesore amerikane dhe nëse Islami është i pajtueshëm me demokracinë.

Shumica dërrmuese e amerikanëve jo-muslimanë (89%) thonë se do të jenë të gatshëm t’i pranojnë muslimanët si fqinj. E njëjta anketë zbulon se shumica e njerëzve (79%) thonë se do të ishin të gatshëm të pranojnë myslimanët si anëtarë të familjes së tyre.

Në Evropën Perëndimore, shumica e njerëzve gjithashtu thonë se do të jenë të gatshëm të pranojnë fqinjët myslimanë. Sidoqoftë, evropianët kanë më pak të gjasa se amerikanët të thonë se do të ishin të gatshëm t’i pranojnë myslimanët si anëtarë të familjes. Ndërsa rreth dy të tretat e qytetarëve francezë jo-muslimanë (66%) thonë se do të pranonin një musliman në familjen e tyre, pak më shumë se gjysma e të rriturve britanikë (53%), austriakë (54%) dhe gjermanë (55%) e thonë këtë. Italianët kanë më pak gjasa në Evropë të thonë se do të ishin të gatshëm të pranonin një anëtar të familjes myslimane (43%).

Sondazhet edhe në SHBA dhe në Evropën Perëndimore u kryen përmes telefonit, dhe për shkak të tendencës së disa të anketuarve për të dhënë përgjigje të pranueshme shoqërore, mund të mbivlerësojnë pjesën e njerëzve që janë të gatshëm të pranojnë të tjerët (i njohur edhe si paragjykim i dëshirueshmërisë sociale).

Në SHBA dhe Evropë, sondazhet flasin për pranim më të lartë të muslimanëve në mesin e atyre me më shumë arsimim. Në SHBA, për shembull, 86% e të rriturve me diplomë kolegji do të ishin të gatshëm të pranonin një musliman në familjen e tyre; te ata pa diplomë kolegji, kjo pjesë bie në 75%. Në mënyrë të ngjashme, në Gjermani, shumica e atyre me arsim të lartë (67%) thonë se do të ishin të gatshëm të pranonin një musliman në familjen e tyre, krahasuar me afërsisht gjysmën (52%) e atyre që nukkanë arsim të larë. I njëjti model është i pranishëm në vendet e tjera, të tilla si Mbretëria e Bashkuar (71% kundrejt 44%) dhe Austri (67% kundrejt 51%).

Në të dy anët e Atlantikut, qëndrimet ndaj muslimanëve janë të lidhura me politikën. Personat që përgjigjen lidhur me pranueshmërinë apo jo të muslimanëve dallojnë nga arsimi, mosha dhe faktorët e tjerë demografikë. Në Evropën Perëndimore, ata që mbështeten të djathtën kanë më pak prirje që ta pranojnë një fqinj muslimane, sesa ata që mbështeten në të majtën.

Po ashtu, në SHBA, ata që anojnë nga Partia Demokratike kanë më shumë simpati për muslimanët sesa republikanët (88% kundrejt 67%). Megjithatë, shumica midis demokratëve dhe republikanëve thonë se ata do të ishin të gatshëm të pranojnë myslimanët në lagjet e tyre.

Ndërsa shumica e amerikanëve dhe evropianëve perëndimorë kanë pikëpamje të caktuara ndaj muslimanëve, ata janë më të ndarë sa i përket asaj nëse e pranojnë Islamin në shoqëritë e tyre. Evropianët në disa vende thonë, “Islami dhe kultura e tij nuk pajtohen me kulturën perëndimore, por ka edhe disa që mendojnë se “nuk ka kundërshtime midis Islamit dhe kulturës së tyre.

“Ky është rasti, për shembull, në Gjermani – ku 44% e gjermanëve shohin një kontradiktë thelbësore midis Islamit dhe kulturës dhe vlerave gjermane, krahasuar me 46% që nuk shohin ndonjë kontradiktë. Në Mbretërinë e Bashkuar, opinioni publik gjithashtu është i ndarë për këtë pyetje.

Myslimanët përbëjnë afërsisht 1% të popullsisë së rritur në SHBA, ndërsa në të gjithë Evropën në tërësi (përfshirë Evropën Lindore), ata vlerësohet se përbëjnë afërsisht 5% të popullsisë. /tesheshi.com/

auto pjese dak

Related posts