Rekomandimet e Auditit në komunat e Kosovës: kush ka ngecur e kush ka bërë para

Asnjë komunë nuk i ka zbatuar të gjitha rekomandimet e Zyrës Kombëtare të Auditimit që ishin dhënë gjatë vitit 2016-të në raportet e saj vjetore.

Vetëm 8 komuna kanë adresuar apo kanë në proces adresimin e më shumë se 70% të rekomandimeve të Auditit, ndërsa tjerat janë larg adresimit.

Se adresimi i rekomandimeve nuk është i kënaqshëm e ka thënë ditë më parë edhe Auditori i Përgjithshëm, Besnik Osmani, i cili ka thënë se institucionet duhet të jenë më fleksibile sa i përket marrjes parasysh të rekomandimeve.

Osmani në një intervistë për “Epoka e Re” ka theksuar se është e nevojshme të rritet fokusi në zbatimin e rekomandimeve, pasi kjo do të rezultonte me qeverisje të mirë dhe shërbime kualitative për qytetarët.

Ai ka bërë me dije se arsyet për zbatim të ulët të rekomandimeve janë mungesa e proceseve formale për monitorimin e mirëfilltë dhe sistematik të planeve të veprimit dhe mungesa e përkushtimit të duhur për trajtimin e tyre.

Më poshtë mund të lexoni adresimin e rekomandimeve nga komunat e Kosovës në vitin 2016-të:

Komuna e Ferizajt – 6 rekomandime të adresuara, ndërsa 24 të paadresuara.

Komuna e Prishtinës – 7 rekomandime të adresuara, 7 të procesuara dhe 11 të paadresuara.

Komuna e Kaçanuikut – 9  të adresuara, 5 të procesuara dhe 10 të paadresuara.

Komuna e Mitrovicës – 7 të adresuara, 5 të procesuara dhe 10 të paadresuara.

Komuna e Gjakovës – 7 të adresuara, 10 të procesuara dhe 4 të paadresuara.

Komuna e Graçanicës – 7 të adresuara, 9 të procesuara dhe 5 të paadresuara.

Komuna e Kllokotit – 1 të adresuar, 1 të procesuar dhe 11 të paadresuara.

Komuna e Vushtrrisë – 7 të adresuara, 9 të procesuara dhe 4 të paadresuara.

Komuna e Skenderajt – 7 të adresuara, 7 të procesuara dhe 6 të paadresuara.

Komuna e Gjilanit – 6 të adresuara, 12 të procesuara dhe 2 të paadresuara.

Komuna e Obiliqit – 7 të adresuara, 3 të procesuara dhe 9 të paadresuara.

Komuna e Pejës – 9 të adresuara, 4 të procesuara dhe 6 të paadresuara.

Komuna e Vitisë – 3 të adresuara, 11 të procesuara dhe 4 të paadresuara.

Komuna e Klinës – 8 të adresuara, 3 të procesuara dhe 6 të paadresuara.

Komuna e Podujevës – 3 të adresuara, 6 të procesuara dhe 8 të paadresuara.

Komuna e Prizrenit – 6 të procesuara dhe 10 të paadresuara.

Komuna e Istogut – 4  të adresuara, 4 të procesuara dhe 8 të paadresuara.

Mitrovica e Veriut – 2 të adresurara, 5 të procesuara dhe 9 të paadresuara.

Komuna e Lipjanit – 6 të adresuara, 4 të procesuara dhe 6 të paadresuara.

Komuna e Dragashit – 1 të adresuar, 2 të procesuara dhe 12 të paadresuara.

Komuna e Leposaviçit – 3 të procesuar dhe 12 të paadresuara.

Komuna e Shtërpces – 4 të adresuara, 6 të procesuara dhe 5 të paadresuara.

Komuna e Fushë Kosovës – 5 të adresuara, 3 të procesuara dhe 7 të paadresuara.

Komuna e Hanit të Elezit – 4 të adresuara, 7 të procesuara dhe 4 të paadresuara.

Komuna e Deçanit – 8  të adresuara, 1 të procesuar dhe 5 të paadresuara.

Komuna e Kamenicës – 5 të adresuara, 5 të procesuara dhe 4 të paadresuara.

Komuna e Zveçanit – 1 të adresuar, 4 të procesuara dhe 9 të paadresuara.

Komuna e Novobërdës – 5 të adresuara, 5 të procesuara dhe 4 të paadresuara.

Komuna e Malishevës – 2 të adresuara, 4 të procesuara dhe 7 të paadresuara.

Komuna e Mamushës – 1 të adresuar, 3 të procesuara dhe 9 të paadresuara.

Komuna e Rahovecit – 2 të adresuara, 2 të procesuara dhe 9 të paadresuara.

Komuna e Zubin Potokut – 1 të adresuar, 1 të procesuar dhe 11 të paadresuara.

Komuna e Parteshit – 5 të adresuar, 3 të procesuara dhe 5 të paadresuara.

Komuna e Ranillugut – 7 të adresuara, 2 të procesuara dhe 4 të paadresuara.

Komuna e Junikut – 4 të adresuara, 2 të procesuara dhe 6 të paadresuara.

Komuna e Suharekës – 1 të adresuar, 2 të procesuara dhe 8 të paadresuara.

Komuna e Shtimes – 4 të adresuara, 3 të procesuara dhe 4 të paadresuara.

Komuna e Drenasit – 2 të adresuara, 2 të procesuara dhe 5 të paadresuara.

B.Gashi – /tesheshi.com/

auto pjese dak

Related posts