Arsyeja që ndoshta s’e keni ditur/Pse kulla e Pizës është e pjerrët dhe jo e drejtë?

Kjo kullë nuk është projektuar të ishte e pjerrët

Kullën e Pizës në Itali e njihni si një kullë, e cila është mjaftë interesante për shkak të pjerrtësia së saj. Kjo kullë është kambana e katedrales dhe një ndër objektet më të vjetra në Itali.

Ndoshta gjatë vizitës në Itali nuk keni kaluar pranë saj pa bërë ndonjë fotografi por, a ju ka shkuar në mendje ta kuptoni arsyen e pjerrtësisë së saj.

Kjo kullë ka filluar të ndërtohet më qëllim që të ishte si çdo kullë tjetër, vertikale dhe e drejt, por më vonë ajo filloi të anonte.

Kulla e Pizës është ndërtuar mbi një bazë të dobët, mbi një tokë jo të fortë, gjë që ka bërë që ajo të anojë dhe të jetë kjo që është, duke ia shtuar vlerat artistike vetës.

Kjo kullë anon nga jugperëndimi dhe thuhet se pesha e saj është rreth 16 mijë ton./tesheshi.com/

Related posts